píseň práce

Píseň Práce

Píseň práce: Od lopotné dřiny k oslavě řemesla v hudbě

Píseň práce: Od folkloru k moderně Písně práce provázely lidstvo od nepaměti, od rytmických pokřiků při drcení obilí až po teskné melodie pastevců. V české kotlině se tento žánr silně uchytil v podobě lidových písní, které dokumentovaly každodenní život venkova. Zaznívaly při polních pracích, sklizních i...