Dělání od Zdeňka Svěráka: Text písně, co baví generace

Zdeněk Svěrák Dělání Text

Jednoduchá melodie

Jednoduchost melodie v písni „Dělání“ od Zdeňka Svěráka je klíčová pro její nadčasovost a oblibu napříč generacemi. Svěrák, známý svým citem pro jazyk a melodii, dokázal stvořit píseň, která je chytlavá, ale zároveň nenáročná. Melodie plyne přirozeně, bez zbytečných kudrlinek a komplikovaných harmonií. To umožňuje posluchačům soustředit se na text, který je plný humoru a moudrosti.

Sám Svěrák v rozhovorech opakovaně zdůrazňoval, že jednoduchost je pro něj v tvorbě pro děti zásadní. Děti podle něj nemají rády zbytečné složitosti a oceňují přímočarost. Melodie písně „Dělání“ je toho důkazem. Její jednoduchost je však zároveň promyšlená a účelná. Svěrák dokázal najít tu správnou rovnováhu mezi chytlavostí a sdělností. Výsledkem je píseň, která baví děti i dospělé už několik desetiletí.

Snadno zapamatovatelná

Zdeněk Svěrák je mistrem slova. Jeho texty jsou vtipné, chytré a často i dojemné. A co je nejdůležitější, snadno se pamatují. To platí i pro jeho písničku „Děláni“, kterou nazpíval s Pavlem Landovským pro film „Tři veteráni“. Melodie je jednoduchá a chytlavá, ale je to právě Svěrákův text, který z ní dělá nezapomenutelný hit. Kdo by neznal verše jako „Děláni, děláni, to je moje potěšení“ nebo „Ať si pak ten, kdo chce, na práci stěžuje si“?

Svěrák v textu s humorem sobě vlastním glosuje lidský přístup k práci. Zatímco někteří se jí vyhýbají, on v ní nachází smysl a uspokojení. Píseň je plná optimismu a energie, a i když je o „dělání“, ve skutečnosti vybízí k radosti ze života. A právě tato jednoduchost sdělení, vtip a nadčasovost dělají z písně „Děláni“ dílo, které si lidé všech generací s úsměvem notovali a notují dodnes.

Hravost a optimismus

Zdeněk Svěrák, mistr slova a humoru, dokázal i zdánlivě banální téma, jako je práce, uchopit s lehkostí a nadhledem. Jeho text písně "Dělán"í", proslavené díky filmové pohádce "Princové jsou na draka", je toho zářným příkladem. Svěrák v ní s humorem sobě vlastním glosuje různá povolání a lidské činnosti, od těch nejobyčejnějších až po ty zdánlivě důležité.

Celou písní se prolíná hravost a optimismus, které jsou pro Svěrákovu tvorbu typické. Práce je zde prezentována jako nedílná součást života, která může být zdrojem radosti a uspokojení. Svěrák se nesnaží zastírat, že některé činnosti mohou být únavné nebo nezáživné, ale i v nich nachází humorný rozměr.

Píseň "Dělán"í" tak není jen chytlavou melodií, ale i oslavou lidské práce a optimistickým pohledem na svět. Svěrák nám v ní připomíná, že i zdánlivě obyčejné věci mají svůj smysl a že i v náročných chvílích bychom neměli ztrácet humor a nadhled.

Vliv na atmosféru

Zdeněk Svěrák, mistr slova a humoru, má neuvěřitelný dar dotýkat se srdcí i myslí diváků a posluchačů napříč generacemi. Jeho texty, ať už divadelní hry, filmové scénáře nebo písňové texty, v sobě nesou hlubokou moudrost, něhu a nadhled, které z nich dělají nadčasová díla. A právě píseň „Děláním, děláním“, kterou proslavil ve filmu „Ať žijí duchové!“, se stala hymnou pracovitosti a optimismu.

Svěrákův text v sobě nese jednoduché, a přesto silné poselství: i když se nám do něčeho nechce, i když se nám zdá úkol nesplnitelný, stačí začít. A dělat. Krůček po krůčku, s písní na rtech a s úsměvem na tváři. A najednou zjistíme, že práce jde od ruky a že i zdánlivě neřešitelné problémy se dají překonat.

Tato píseň, stejně jako mnoho dalších Svěrákových děl, má neuvěřitelnou moc pozvednout náladu a dodat sílu jít dál. Jeho texty v nás probouzejí optimismus, víru v dobro a v lidskou sílu. Ukazují nám, že i v těžkých chvílích se můžeme opřít o humor, nadhled a o píseň, která nám pomůže překonat všechny překážky.

Vhodná pro děti

Zdeněk Svěrák je mistrem slova a jeho texty oslovují malé i velké už desítky let. Jeho písnička "Dělání" z filmu Ať žijí duchové! není výjimkou. S humorem a nadsázkou v ní Svěrák popisuje různé profese a ukazuje, že každá práce má svůj význam. Děti si tak hravou formou osvojují znalosti o světě dospělých a učí se vážit si práce druhých. Písnička je chytlavá a snadno se pamatuje, takže si ji děti rychle oblíbí a budou si ji s chutí zpívat.

Svěrákův humor je laskavý a srozumitelný i těm nejmenším. V textu písničky nenajdeme žádná složitá slova ani dvojsmysly, které by dětem mohly uniknout. Naopak Svěrák používá jednoduché a výstižné metafory, které dětem pomohou pochopit i abstraktnější pojmy. Například verš "pekař peče housky, aby měl co do pusy" názorně ukazuje princip výroby a spotřeby.

Písnička "Dělání" je tak skvělým příkladem toho, jak lze zábavnou formou předávat dětem důležité hodnoty a znalosti. Díky chytlavé melodii a srozumitelnému textu si ji děti snadno zapamatují a budou se k ní rády vracet. A co víc, možná v nich probudí i zájem o různé profese a chuť do budoucna i samy něco dělat.

Popularita dodnes

Zdeněk Svěrák stvořil text písně "Dělání" pro film "Na samotě u lesa" v roce 1976. Od té doby se stala tato píseň s hudbou Jaroslava Uhlíře neodmyslitelnou součástí českého kulturního dědictví. Její popularita neklesá ani po více než čtyřech desetiletích, a to napříč generacemi.

Co stojí za tímto fenoménem? Píseň s humorem a nadsázkou popisuje různé druhy prací a řemesel, čímž se dotýká každodenní reality mnoha lidí. Zároveň v sobě nese nadčasové poselství o důležitosti práce a řemeslné zručnosti. Text je psán s typickým svěrákovským humorem a lehkostí, díky čemuž si píseň snadno zapamatujete a s chutí si ji zazpíváte.

"Dělání" se stalo evergreenem, který se hraje na festivalech, v rádiích i na rodinných oslavách. Její popularita dokazuje, že kvalitní text a chytlavá melodie dokáží oslovit posluchače napříč generacemi a překonat i zkoušku času.

Spojení s textem

Zdeněk Svěrák je mistrem slova. Jeho texty jsou hravé, vtipné a zároveň hluboké. V písni "Dělání" ze stejnojmenného filmu s geniální dvojicí Patra a Mata se Svěrák s humorem sobě vlastním zamýšlí nad lidskou činorodostí a smyslem práce. Píseň s chytlavou melodií a jednoduchým, ale výstižným textem, zední v hlavách už generací a stala se nedílnou součástí české kultury.

Svěrákův rukopis je v textu písně nezaměnitelný. Jeho typický humor, hra se slovy a schopnost vystihnout podstatu věci v pár verších dělají z "Dělání" malý klenot české písňové tvorby. Text písně je zároveň úzce spjat s filmem, pro který byl napsán. Oba dva světy, filmový i textový, se vzájemně doplňují a vytváří tak ucelený a nezapomenutelný zážitek.

"Dělání" není jen písní, ale i zdrojem myšlenek a inspirace. Svěrákův text v nás probouzí otázky o smysluplnosti našeho konání a nutí nás zamyslet se nad tím, co je v životě skutečně důležité. Ať už se jedná o práci, vztahy nebo cokoliv jiného, "Dělání" nám připomíná, že důležité je dělat věci s radostí a nadšením.

Nadčasovost hudby

Zdeněk Svěrák je mistrem slova a jeho texty písní se vyznačují nadčasovostí. Dokazuje to i píseň "Dělání" z filmu Trhák. S humorem a nadsázkou v ní Svěrák popisuje různá lidská snažení a zdůrazňuje důležitost práce a smysluplného života.

Ačkoliv píseň vznikla v roce 1981, její poselství je aktuální i dnes. Vždyť kdo by neznal ty věčné pravdy o tom, že "bez práce nejsou koláče" nebo že "když se chce, všechno jde"? Svěrák svými slovy oslovuje všechny generace a připomíná jim, že radost z práce a smysluplně stráveného času je nadčasová hodnota.

Píseň "Dělání" je důkazem toho, že hudba a text Zdeňka Svěráka dokáží překonat hranice času. Jeho díla baví a inspirují již několik generací a není pochyb o tom, že budou oblíbená i nadále.